Ortaöğretim Online

Ortaöğretim Online

Ortaöğretim Online

Türkiye'de zorunlu eğitim sistemi 4+4+4 olarak toplamda 12 yılda tamamlanmaktadır. Bunlardan ikinci dört yıllık eğitim olan orta öğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıftan oluşmaktadır.